Vaclav Klaus v Londyne
Česka Televize
Deti v klietkach
BBC News and Current Affairs
Objektiv
Česka Televize

Naši klienti:

Spojené
kráľovstvo
BBC News and Current Affairs
BBC Factual
BBC World Service
Zig Zag Ltd.
Fox Studios
Silver Bird Ltd.

Rakúsko
ORF

Slovensko
Radio Viva
Ta3 TVČeská republika
Česká televize
TV Prima
Český rozhlas

Maďarsko
Maďarská Televize
RTL

ATV

Produkcia
Na ukážky z televíznych reportáží a programov z produkcie Blokmedia Ltd. prosím kliknite na ikonu

BlokMedia je jedinou rozhlasovou a produkčnou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve, ktorá sa sústreďuje na oblasť strednej a východnej Európy.

Tvorí ju tím skúsených redaktorov, moderátorov a novinárov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou pre rozhlasovú stanicu BBC World Service a televízne a rozhlasové spoločnosti v strednej a východnej Európe.

BlokMedia disponuje podrobnou znalosťou prípravy spravodajských a publicistických programov, ktorú sprevádza dokonalá miestna a jazyková expertíza doplnená databázou exkluzívnych kontaktov v jednotlivých krajinách.

Našou hlavnou činnosťou je príprava alebo podiel na príprave programov pre britské rozhlasové a televízne stanice ako aj pre klientov v strednej a východnej Európe. Medzi našich klientov  patrí napríklad BBC News, Česká televízia, TV Prima, Rádio Česko, Rádiožurnál, TA3, Rádio Viva či maďarská verejnoprávna televízia MTV a televízne stanice RTL a ATV. 

Interview: Lost
RTL KLUB
Interview: Grayova Anatómia
RTL KLUB
Interview: 300
RTL KLUB
Ponúkame:
-
k
ompletné producentské služby na prípravu rozhlasových a televíznych spravodajských a publicistických programov od rešeršov v niekoľkých jazykoch cez formulovanie návrhov pre úspešné predkladanie programových zakázok. K ponuke patrí tiež vyhľadávanie odborníkov pre rozhovory v strednej a východnej Európe, v Spojenom kráľovstve, v Európe i v ďalších kútoch sveta.

- logistiku prípravy rozhlasového alebo televízneho programu priamo na mieste nakrúcania od pomoci pri zabezpečení ubytovania, cez prekladateľské a tlmočnícke služby a zaistenie prístupu na exkluzívne miesta pri nakrúcaní, až po prípravu a vedenie rozhovorov v siedmich svetových jazykoch

- rýchly a spoľahlivý prepis a preklad rozhovorov do piatich európskych jazykov

- video a audio techniku, vrátane rozsiahleho a moderného svetelného parku ako aj unikátnu koncepciu mobilného audio štúdia, ktoré zabezpečí najvyššiu kvalitu záznamu a spracovanie vašich publicistických programov, podcastov alebo dabovaných nahrávok