Preklad dokumentov

Ak potrebujete preklad skriptu Vášho programu, odborného textu, či listu klientovi alebo obchodnému partnerovi, ponúkame Vám tím kvalifikovaných prekladateľov vo všetkých východoeurópskych jazykoch. Dlhoročná prax nám umožňuje poskytovať služby veľkým medzinárodným spoločnostiam ako aj jednotlivcom.Kontrola a úprava textov


Tím našich odborníkov má rozsiahle skúsenosti s korektúrou a všetci jeho členovia majstrovsky zvládajú svoj rodný jazyk. Kontrola štylistickej a gramatickej správnosti Vašich dokumentov je záruka presného textu ako aj moderného kontextu písomných materiálov v súlade s jazykovými zvyklosťami v danom regióne.


Prepis zvukových a obrazových nahrávok

Spoločnosť Blokmedia sa sama zaoberá produkčnými aktivitami a náš prístup k prepisu a prekladu Vašich textov je rovnaký ako v prípade našich vlastných programov. Profesionálny prístup znamená doslovný a pohotový prepis všetkých vašich zvukových a obrazových materiálov, vrátane hrubých materiálov s časovými kódmi. Naša ponuka zahŕňa aj titulkovanie Vašich programov a lingvistickú expertízu spolu s výslovnosťou.

Preklad webových stránok

Vaše internetové stránky sú pre Vašich potenciálnych klientov často prvým bodom kontaktu s Vašou spoločnosťou. Prvotriednym prekladom dokážeme sprostredkovať marketingový obsah aj kontextuálnu správnosť. Zabezpečíme, aby bol preklad nielen  rovnaký, ale aby zodpovedal originálu aj štýlom. Poznáme zákazníkov vo Vašej cieľov oblasti a postaráme sa o to, aby Vám na internete perfektne rozumeli.