Překlad dokumentů

Potřebujete-li překlad skriptu Vašeho pořadu,
odborného textu či třeba dopisu, který jste dostali
od Vašeho podnikatelského partnera či klienta,
nabízíme vám tým kvalifikovaných překladatelů
ve všech východoevropských jazycích. Zkušenostmi
podložená praxe nám umožňuje poskytovat služby
velkým mezinárodním společnostem i jednotlivým klientům.


Kontrola a úprava textů


Tým našich expertů má dlouholeté zkušenosti
z přípravy a editace a všichni jeho členové zvládají
mistrovsky svůj rodný jayzk. Kontrola stylistické
a gramatické správnosti Vašich dokumentů je
zárukou přesného, ale také moderního a správného
kontextu Vašich písemných materiálů, který je
v souladu s jazykovými zvyklostmi a idiomy
uznávanými v jazyce , kterým potřebujete
komunikovat ve střední a východní Evropě.


Přepis zvukových a obrazových nahrávek

Společnost Blokmedia se sama zabývá produkčními
aktivitami, což je zárukou, že náš přístup k přepisu
a překladu Vašich textů je stejný jako k přepisu
a překladu našich vlastních programů.
Profesionální přístup znamená doslovný a také
pohotový přepis všech vašich zvukových a obrazových materiálů, včetně hrubých materiálů s časovými kódy. Naěe nabídka zahrnuje také titulkování vašich programů a lingvistickou expertízu včetně výslovnosti.


Překlad webových stránek

Vaše internetové stránky jsou pro Vaše potenciální klienty často prvním kontaktním místem s Vaší společností. Prvotřídním překladem dokážeme zprostředkovat marketingový obsah a současně také zajistíme jejich kontextuální správnost. Postaráme se o to, že překlad bude nejen přesný, ale odpovídá Vašemu originálu také svým stylem. Překladatelský tým složený z rodilých mluvčích zná dobře zákazníky ve Vaší cílové oblasti – postaráme se o to, aby Vám na internetu perfektně rozuměli.